Prof. Dr. med. dent. Dr. h. c. Ottaviano Tapparo

Giáo sư Bác sĩ Nha khoa

Ottaviano Tapparo

Chuyên gia về miễn dịch học và liệu pháp tái tạo

Giáo sư Bác sĩ Nha khoa Ottaviano Tapparo

 

Giáo sư Bác sĩ Nha khoa Ottaviano Tapparo là chuyên gia về tái tạo xương và cấu trúc xương, cũng như nha chu và miễn dịch học. Ông là một trong những chuyên gia đầu tiên ở Đức đã thực hiện quy trình Nâng xoang (một phương pháp phức tạp để chuẩn bị cho cấy ghép răng hàm trên). Bên cạnh đó, ông đã làm việc trong một thời gian dài với các thủ thuật laser khác nhau. Từ năm 1987, ông nhấn mạnh đến tác động sức khỏe của vật liệu nha khoa và độc tố môi trường.

 

Bằng cấp khoa học:

 

 
2004

 

ông được xem là Giáo sư danh dự của Khoa y tại Đại học Lucian Blaga ở Hermannstadt

 

1997

 

ông đã được trường đại học Temesvar trao bằng tiến sĩ danh dự cho công việc và nghiên cứu của mình

 

1993

 

ông thành lập và trở thành Trương khoa nha khoa cấy ghép tại trường đại học y dược Temesvar và điều hành nó đến năm 1996

 

 

1992 ông được bổ nhiệm làm phó giáo sư tại Đại học Appolonia, Đại học Y dược Jassy cũng như Đại học Ovidius của Konstanza năm 1993 và điều hành ở đó khoa Khoa Nha khoa cấy ghép

 

Lĩnh vực chuyên môn: ▪    Đánh giá ảnh X-quang
▪    Loại bỏ cấy ghép
▪    thủ thuật phẫu thuật trong khoang miệng
▪    cấy ghép không kim loại
wiss Giáo sư Bác sĩ Ottaviano Tapparo là thành viên của một số hiệp hội khoa học trong nước và quốc tế.
Năm 1997, ông được giới thiệu vào Học viện Khoa học Y khoa Rumani.